Dharmadeksha Sevak
Baadhrapadha Maasam
March 15, 2018
Khaarthika Maasam
March 15, 2018
Show all

Aaswayuja Maasam

Navaahnnika deekshaga Sri chandi yaagamusukhla padyami modalu dhasami varaku jarugunu

Sankalpam:Dukkha baya nivarana koraku vijaya siddi koraku balarits doshamulu tolaguta, disti doshamulu, thokkudu dhoshamulu, prayoga dhoshamulu nivaaranardham manaloni dust gunaalu poyi sadhgunala kosam

Category:
Sitemap