Dharmadeksha Sevak
Naaga Sila Prathista
March 15, 2018
Vaisaaka Maasam
March 15, 2018
Show all

Chaitra Maasam

Trayahnnika deekshaga Maha vijayayantra Sudharsana Yaagamu

Sukhala sapthami modalu navami varaku , sri sitaramula kalyanam navami rojuna jarugunu

Sankalpam: Satrujayam , kalyana siddi, manovaanch phala Siddhi koraku 

Category:
Sitemap