Dharmadeksha Sevak
Chaitra Maasam
March 15, 2018
Jaista Maasam
March 15, 2018
Show all

Vaisaaka Maasam

Trayahnnika deekshaga Maha vishnu Yaagamu

Sukhala navami modalu ekhaadasi varaku , sri satyanarayana swami vaari vrathamulu  ekhaadasi rojuna jarugunu

Sankalpam: kutumbha soukyam vyapaarabhivruddhi , sukhashanthulu koraku 

Category:
Sitemap